Elstatik i Örebro AB

Med ett stort engagemang och hög kvalitet skapar vi ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!

Kvalitetspolcy

Kvalitetspolicy

”Företagets målsättning är att genom att utföra våra uppdrag med stort engagemang, till nytta och till rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!”

Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Företagets målsättning är, förutom att uppfylla normenliga krav, att i egen verksamhet och i uppdrag agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att orsaka så låg miljöbelastning som möjligt.”

Affärsidé

Affärsidé

”Företagets affärsidé är att vara ett företag som visar ett brett kunnande för lösningar som skall möta våra kunders behov.”

Moderbolag

Logo ByggstatikÖrebro Byggstatik grundades 1990 och är kundens kompetensförstärkning genom hela byggprocessen. Från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktigad och klar.
Vi tar fram byggritningar och avancerade konstruktionsberäkningar. Vi är projektledare, projektörer, brandprojektörer och certifierade kontrollansvariga. Vi utför besiktningar, energiberäkningar och tillgänglighetsutredningar.

Kvalitet, effektivitet och ett stort personligt engagemang beskriver vårt sätt att arbeta och vi brinner för ge våra kunder bästa möjliga service.

 

GDPR

För information om vår Dataskydds-/Integritetspolicy hänvisas till vårt moderbolags hemsida som du hittar här:
www.orebrobyggstatik.se

Mer om vårt moderbolag, Örebro Byggstatik AB hittar du längre upp på denna sida under rubriken ”Moderbolag”