Elstatik i Örebro AB

Ett företag med stort engagemang & rätt kvalitet som skapar ett långsiktigt förtroende hos sina kunder!

Kvalitetspolcy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Företagets målsättning är, förutom att uppfylla normenliga krav, att i egen verksamhet och i uppdrag agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att orsaka så låg miljöbelastning som möjligt.”

Affärsidé

Affärsidé

”Företagets affärsidé är att vara ett företag som visar ett brett kunnande för lösningar som skall möta våra kunders behov.”

Moderbolag

Logo ByggstatikÖrebro Byggstatik AB grundades 1990 och har vuxit till att idag vara en betydande aktör på konsulthimlen i Örebro. Vi arbetar med allmän byggprojektering, med tonvikt på byggkonstruktioner. Vi arbetar även med att upprätta brandskyddsdokumentationer.

Tillsammans med våra dotterbolag tillgodoser vi även andra delar inom byggbranschen så som byggledning, projektledning, kontrollansvarig samt entreprenadbesiktningar.
Vi har genomfört uppdrag i hela Sverige, men har vår största marknad i Mellansverige.

GDPR

För information om vår Dataskydds-/Integritetspolicy hänvisas till vårt moderbolags hemsida som du hittar här:
www.orebrobyggstatik.se

Mer om vårt moderbolag, Örebro Byggstatik AB hittar du längre upp på denna sida under rubriken ”Moderbolag”